ISO 22000

Đạt chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm.

THNHNTDV

Thương hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.