Nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất tại Tinh Nguyên có diện tích hơn 6000 m2 với nhiều phân khu sản xuất tách biệt nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm trong quá trình hoạt động.