Bước 3

 
Tin tức liên quan

Bước 1

Ngâm rong biển tươi và rong sụn 10 đến 15 phút. Sau đó, rửa sạch lại với nước 2 lần.

Bước 2

Phi tỏi.