Bước 2

 
Tin tức liên quan

Bước 1

Cho hỗn hợp trà đen, đường, syrup và dứa ngào đường vào lắc đều cùng với đá.