Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Hotline : 039 809 7478

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là những người trẻ trung, nhiệt huyết; tận tình với công việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh tập thể.
Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty hiện có gần 100 người.   
Hàng năm công ty tuyển thêm nhiều nhân viên mới cho giai đoạn mở rộng và phát triển thị trường.
Con người là yếu tố cốt lõi cho mọi sự phát triển, vì vậy TINH NGUYÊN rất coi trọng nhân tài và thu hút nhân tài là chiến lược lâu dài của công ty. Gắn bó, đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp là phương châm phát triển nhân sự của công ty.

Đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho nhân viên định kỳ để gia tăng hiệu quả lao động của nhân sự. Bên cạnh đó, Tinh Nguyên tạo môi trường làm việc thoải mái, năng động cho nhân viên phát huy hết khả năng của mình.